Sri Gurusar Sarovar Sahib

Sri Gurusar Sarovar Sahib, Bathinda, Punjab, India
Sri Gurusar Sarovar Sahib

Sri Gurusar Sarovar Sahib

Sri Gurusar Sarovar Sahib, Bathinda, Punjab, India

About

Associated with Sri Guru Tegh Bahadur Ji; Sri Guru Gobind Singh Ji.

Sri Guru Tegh Bahadur Ji helped build the sarovar. Later; Sri Guru Gobind Singh Ji also performed sewa at this sarovar.

Location

Sri Gurusar Sarovar Sahib, Bathinda, Punjab, India
Get directions